Dobro došli na stranice Vatrogasne postrojbe Gračac, čija je djelatnost zaštita od požara, a sadržana je u osnovnim zadaćama kao što su:
• spašavanje ljudskih života i imovine
• gašenje požara
• pružanje pomoći
• pomaganje u elementarnim nepogodama i katastrofama

Što možete naći na našoj web stranici?
Pružamo Vam mogućnost da se upoznate s našim načinom rada, i svim ostalim aktivnostima koje su vezane uz naš tim te mogućnostima i načinima na koje vi možete pridonijeti smanjenju požara.

Kako djelujemo?
Radno vrijeme organizirano je u smjenskom sustavu u četiri smjene. U slučaju potrebe, na traženje područnog vatrogasnog zapovjednika, služba se formira u trosmjenski, dvosmjenski ili jednosmjenski sustav. U slučaju intervencije večeg opsega, nakon zapovijedi primljene od zapovjednika vatrogasne postrojbe, radno vrijeme produžuje se do saniranja dogadaja.
Vatrogasna postrojba Gračac danas djeluje sa 23 djelatnika na vrhu sa zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika, 4 voditelja odjeljenja, 4 voditelja grupe, 8 vatrogasca-vozača te 4 vatrogasca s prosjekom od 115 intervecija godišnje, 23. djelatnik je spremačica.
Raspolažemo voznim parkom od 6 vozila, dvije autocisterne, navalnim vozilom, šumskim vozilom, vozilom za prijevoz ljudstva i opreme te zapovjednim vozilom.

Gračac je teritorijalno najveća općina u Hrvatskoj, a prostire se na području površine 958 kilometara kvadratnih te administrativno pripada Zadarskoj županiji.
Dominacija karbonatno-vapnenačkih dolomitnih naslaga područja odredila je tipske krške reljefne osobine, to su tereni gologa i sjenovitoga krša s vrlo malo površinskih tokova, na kojima raste trava i nisko raslinje s prorijeđenim šumama.
Gusto šumovito područje, koje je najopasnije što se tiče požara, nalazi se na obroncima Velebita te kroz njega prolazi pruga koja vodi za Zagreb odnosno za Split.
Općina Gračac pogranično je područje, jer graniči s BiH i to u duljini od 48,3 km, tu prevladava šumsko-brdovito područje gdje vreba opasnost od šumskih požara.

Općina Gračac
Općina Gračac
Teritorijalno naveća općina u Hrvatskoj
Općina Gračac
Općina Gračac
Zadarska županija, usporedba veličine prema samoj županiji
BCF Shop Theme By aThemeArt.
BACK TO TOP